Дошкільна освіта міста Івано-Франківська

До уваги заявників.

Якщо до 2016р. Ваша дитина не була зарахована до ДНЗ через відсутність місць у групі певної вікової категорії, вам необхідно прийти у ЦНАП з відповідними документами для перереєстрації у реєстр 2017р.

Програма інноваційного розвитку навчального закладу  визначає основні напрями, пріоритети, завдання і механізми реалізації  освітньої,  кадрової і соціальної  політики навчального закладу.

Її розробка зумовлена необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності навчального закладу, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед  закладом освіти  в нових економічних і соціокультурних умовах, інтеграцію його  в європейський і світовий освітній простір.

Наша держава виходить з того, що освіта – це стратегічний ресурс  соціально-економічного, культурного і духовного розвитку суспільства, поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення міжнародного авторитету й іміджу нашої держави, створення умов для самореалізації кожної особистості

Концептуальний аспект: перехід від моделі школи, що функціонує, до моделі школи, що розвивається і забезпечує розвиток особистості, оволодіння нею мистецтвом життєтворчості в умовах партнерської співпраці, поваги, довіри, успіху.

Провідна ідея: формування і розвиток творчої особистості зі стійкими переконаннями та системою компетентностей, які забезпечують досягнення життєвого успіху.

Місія: допомогти учневі у розвитку життєвого проектування, життєтворчості та життєвої компетентності.

Візія: педагогічний колектив – це колектив однодумців, який чітко знає мету та завдання для формування особистості  майбутнього в гірських умовах.

Мета: забезпечити особистісний розвиток школяра, саморозвиток і самореалізацію через формування системи компетентностей, здатності до життєвого розвитку в сучасному суспільстві.

Мета програми: гуманізація й демократизація системи управління, створення умов, які забезпечують можливості безперервної та стабільної роботи навчального закладу в режимі розвитку

Цілі і завдання:

 • забезпечити учням рівний доступ до здобуття якісної освіти як основи життєвого проектування особистості;
 • побудувати навчальний процес з урахуванням основних концептуальних засад школи життєтворчості;
 • розробити виховну систему, спрямовану на виховання дитини, як суб’єкта власного життя і життєвого успіху;
 • залучити батьків, представників соціальних служб, громадськості до реалізації моделі школи життєтворчості.

Гуманістична модель нашої школи визначає всі без винятку аспекти навчання і виховання на різних рівнях – організаційному, змістовному, функціональному, комунікативному.

 • На організаційному рівні такий підхід забезпечує децентралізацію управління виховною системою школи.
 • На змістовному – доступ усіх дітей до не заполітезованого, не заангажованого змісту освіти, вибір альтернативних підручників, посібників, можливість набувати знання як в урочний, так і позаурочний час.
 • На функціональному рівні – впровадження активних та інтерактивних методів навчання і виховання (суб’єкт – суб’єктивних відносин), різних форм соціалізації учнів, розвиток шкільного самоврядування.
 • На комуникативному рівні – децентралізація стосунків між учителем і учнем, керівництвом закладу освіти й учителем, директором і учнями, колегіальне прийняття рішень, контакти між школою і громадськими організаціями, особливо батьківськими.

Школа не може виконувати сьогоднішньої місії, не визначивши точно моделі, якої прагне. Ми використовуватимемо  розроблену нами модель маркетингового управління закладом.

Приватна школа-садок «Перша ластівка» розпочала свою роботу на теренах Прикарпаття у 1997 році. Заклад функціонує у приміщенні 12-групового дошкільного закладу, що знаходиться за адресою м.Івано-Франківськ, вул.Биха, 10, тел. 0342230302

«Перша ластівка» експериментальний заклад  Всеукраїнсьеого рівня, що працює за експериментальною програмою « Соціальна адаптація дітей з особливостями психофізичного розвитку в освітній простір»( науковий керівник- В’ячеслав Васильович Засенко, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України).

Заклад впроваджує сучасні інноваційні програми  та технології: «Росток», розвивальне навчання Ельконіна-Давидов, РКМЧП, «Крок за кроком», ФОМ  молодших школярів, «Сприяння просвітницькій роботі щодо здорового способу життя серед молоді та підлітків України за методом «рівний-рівному» тощо.

В закладі працюють 32 педагогічних працівників. З них 54% мають вищу кваліфікаційну категорію, 25%-першу категорію, 2%-друку кваліфікаційну категорію, 19%- молоді спеціалісти..

Педагогічне звання  Заслужений  вчитель України присвоєно-3% педагогів, звання Відмінник освіти України-1%,, звання «вчитель-методист» -20%, зання « старший вчитель»-18%.

За віком  переважають вчителі до 45 років – 16  осіб;, до 30 років – 13 осіб;понад 45 років -3 осіб.

Серед педагогів школи  7 педагогів-тренерів особистісно орієнтованих програм у т.ч.-3 мають статус міжнародних педагогів-тренерів, 8- переможці та лауреати ІІ та  ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінаціях «початкова школа», « хімія», « математика», «українська література», «світова література». Педагоги школи є авторами програм та посібників для учителів, що впроваджуються  в навчальних закладах України. 27% педагогів є тренерами з особистісно орієнтованих освітніх програм в т. ч. інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку в освітній простір, 7% -мають статус міжнародних тренерів і проводять тренінги з освітянами інших країн.

Особливості навчально-виховного процесу

Навчально-виховний процес спрямований на виконання таких завдань:

-Створення умов для розвитку особистості  кожного учня в т.ч. з особливостями психофізичного розвитку  через реалізацію  компетентнісно  зорієнтованого підходу у навчанні й вихованні.

-Спрямування  системи роботи закладу на формування здорового способу життя як цінності, впроваджування здоров’ язбережувальних технологій у навчальний процес.

-Створення рівного доступу до якісної освіти всім учасникам навчального процесу.

-Створення моделі маркетингового управління закладом.

Особливістю навчального процесу є те, що  в закладі створено особистісно орієнтоване середовище.

 Основними напрямками виховної роботи є національне, духовне, патріотичне виховання. У школі-садку працюють різноманітні гуртки, студії, секції та факультативи, а  саме: шкільний театр, вокальна, хореографічна, музична студія, секція боротьби, шахів  тощо.

Приватна школа-садок « Перша ластівка» має партнерські стосунки з Манітобським університетом. Реалізуємо спільний проект «Міжнародна мовна школа» Спільні навчання з носіями мови покращують якість знань учнів. Наш заклад має партнерські стосунки з приватною школою в Польщі ( м.Нова Суль).

Серед традицій, які склалися в «Першій ластівці» є свята День учня, 100 днів навчання, День туризму, фестиваль «Перша ластівка» запалює зірки», «Відкриває ластівка весну», вибори шкільного врядування, інавгурація президента тощо. Значна увага приділяється здоров’ язбережувальним технологіям. Активно впроваджується технологія В.Базарного в початковій та середній школі. Для цього є необхідні тренажери, парти-конторки, тощо. Активно впроваджуємо досвід роботи  Л.Загрійчук що до зміцнення здоров’я учнів.

Шкільний театр «Ластів ятко» протягом 10 років займає призові місця на  конкурсах театральних колективів міста та області. Танцювальний колектив з хіп-хопу переможець всеукраїнських та міжнародних  конкурсів з хіп-хопу.

Адміністрація навчального закладу:

Директор - Мирошниченко Тетяна Іванівна, 31 р.,15 р. історія та суспільствознавство, методист виховної роботи

Заступник - Бублинська Оксана Михайлівна,заступник з навчально-виховної роботи,  стаж роботи- 26 р, заступника директора-10 р.

Якісний склад педагогічних працівників:

Кількість педагогічних працівників:  З них:31

Спеціалістів   10
ІІ кваліфікаційної категорії   2
І кваліфікаційної категорії  3
Вищої кваліфікаційної категорії 9
“Старший вчитель” 3
“Вчитель-методист” 4

 

Мережа закладу (класи, учні):

Мережа закладу

(класи, учні)

1-4 класи

5

62

5-9 класи

5

51

10-11 класи

1

7

 

Кількість класних кімнат, кабінетів, їх площа:

12 кімнат,1638 м кв

Профілі навчання (10-11 клас), поглиблене вивчення предметів:

11- українська філологія

Кількість груп продовженого дня: 

 

Впровадження інноваційних педагогічних технологій:

 • Особистісно-орієнтоване навчання та виховання за програмою «Крок за кроком».
 • Розвивальне навчання Ельконіна-Давидова
 • Програма «Росток»
 • Програма «Сприяння просвітницькій роботі  за методом « рівний-рівному» щодо здорового способу життя…»
 • Розвиток критичного мислення на уроках читання та письма
 • Формування образного мислення

Формування культури здоров я молодших школярів шляхом впровадження здоров язбережувальних  освітніх технологій

Нагороди, подяки та інші відзнаки:

Почесна Грамота Верховної ради  (Л.Загрійчук) 

Грамоти МОН  ( Т.Мирошниченко, О.Бублинська, Л.Загрійчук)

Грамоти обласного управління освіти ( Т.Мирошниченко, Г.Милосердова, Г.Сивогривова, Л.Загрійчук, О.Бублинська)

Колектив занесено до  всеукраїнського анотованого каталогу

 « Флагмани освіти України»

Повна назва

first.lastivka@gmail.com

Адреса та телефон

м. Івано-Франківськ, вул. Биха, 10 (карта)

( 0342 ) 53-03-02

Керівник

Мирошниченко Тетяна Іванівна

Інші школи

Фото школи